เครื่องรางของขลัง เพชรนาคา !!

สิงหาคม 28, 2017 2:53 am โดย yannazet
0
5162

สีแต่ละสีของเพชรพญานาคซึ่งได้บ่งบอกถึงลักษณะที่โดดเด่นของสีนั้นๆ  และผู้ที่ครอบครองเพชรพญานาคสีนั้นๆ

ดังรายละเอียดที่จะกล่าวข้างล่างนี้………………………..

 

1.สีขาว หมายถึงพลังบารมีพุทธคุณ อันบริสุทธิ์ยิ่งขององค์มหาโพธิสัตว์ ที่ได้ทรงบำเพ็ญเพียร ถือศีลภาวนา ปฏิบัติธรรมงดละ กิเลส ปล่อยวาง ไม่มีบุญ ไม่มีบาป เดินอยู่ในทางสายกลาง ทั้งยังมีสติ เป็นผู้รู้เกิดปัญญา เท่าทันในสภาวะปัจจุบันมีจิตใจที่เยือกเย็น ไม่หวั่นไหว.

2.สีขาวใส หมายถึงเพชรพญานาคที่เกิดจากการบำเพ็ญเพียร อย่างยิ่งยวดของพญานาคราช จนมีจิตสมาธิที่แกร่งกล้าสามารถ มีความผุดผ่องในจิตใจ มีพลังบริสุทธิ์ โดยเฉพาะในทางเมตตา มีมากยิ่งกว่าสีอื่นๆ สำหรับในด้านของสมาธิ หากใครที่ปฏิบัติธรรมอยู่แล้ว มีเพชรพญานาคสีขาวใส ไว้ในครอบครองจะดียิ่ง เพราะจะส่งเสริมในด้านของสมาธิ สติปัญญา ทำให้มีความก้าวหน้าในทางธรรม ผู้ที่ครอบครองก็ควรจะเป็นนักปฏิบัติธรรม. ในทางโลกนั้น เพชรพญานาคสีขาวใส จะมีผลดีในด้านเมตตา โชคลาภตนเองและผู้อื่น ทำให้คนรอบข้างมีความเมตตาต่อผู้นั้น.

3.สีแดง หมายถึงสีแห่งฤิทธิ์อำนาจ เป็นสีอันทรงพลังกล้าหาญ ทั้งยังเป็นที่เกรงขามสำหรับผู้อื่น ผู้ที่ได้ครอบครองเพชรพญานาคสีแดงนี้ จะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรม ฝึกฝนให้จิตมีสติ รู้เท่าทันอารมณ์เท่านั้น เพราะ มิฉะนั้นจะเกิดผลกระทบที่ำไม่ดีเกิดขึ้นทั้งตนเองและผู้อื่น เนื่องจากสีแดงบ่งบอก ถึงโทสะจริต คือต้องการสิ่งใด ก็ต้องรวดเร็ว ดั่งใจต้องการ หากขักช้าก็จะเกิดความโมโหขึ้นมา ยิ่งเพชรพญานาคที่มีสีออกไปในโทนขึ้นมากเท่าใด ก็ยิ่งแสดงให้เห็นถึงพลังในทางลบ เพราะจะเร่าร้อนจนเผาผลาญจิตใจของตนเอง. เพชรพญานาคสีแดง ยังบ่งบอกถึงความเป็นนาคราชระดับผู้นำ เพราะฉะนั้นย่อมมีฤิทธิ์อำนาจมากกว่าเป็นพิเศษ, เพชรพญานาคสีแดงจึงเหมาะกับผู้ที่ชอบไปในทางฤิทธิ์เดช หรือพลังของญาณบารมี มีความเป็นผู้นำ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความมีสง่าราศี  แต่ผู้นั้นต้องมีคุณธรรมในใจด้วย เนื่องจากมีผลในด้านแคล้วคลาด แต่อย่านำไปใช้ในทางที่ผิด เพราะทราบดีอยู่แล้วว่าเพชรพญานาคสีแดงนั้น มีฤิทธิ์อำนาจมากเพียงใด หากใช้ในทางลบ บาปกรรมก็มากเท่านั้น.

4สีแดงพิเศษ คือเพชรพญานาคที่สีแดงขอบดำ หมายถึงเป็นสีที่มีพลังอานุภาพ ฤิทธิ์อำนาจสูงกว่าสีแดงปกติมากมายมหาศาล เพราะครูบาอาจารย์บอกว่าเป็นพลัง อนันตจักรวาล ผู้ที่สามารครอบครองได้ จะต้องมีบุญวาสนาบารมีสูงส่ง ที่สร้างสมมาจากอดีตชาติหรือผู้ที่มีจิตมีฤิทธิ์เดชในระดับสูง มิเช่นนั้นจะไม่สามารถรองรับพลังพลานุภาพของเพชรนาคาที่มีพลังอนันตจักรวาลได้ เนื่องด้วยพลังอนันตจักรวาล นั้นเป็นพลังมหาศาลที่รวบรวมทุกสรรพสิ่งของจักวาลนี้เป็นหนึ่งเดียว เพราะฉะนั้นผู้ครอบครองจะต้องมีฤทธิ์อำนาจให้มาก พลังจึงกล้าแกร่ง(พลังจิต) สามารถคานพลังจากเพชรนาคาสีแดงขอบดำเท่านั้น เปรียบเทียบได้จากบางคน ที่ร่างกายไม่แข็งแรง ออกไปยกของหนัก ก็อาจทำให้เมื่อยล้าได้ หรือของสิ่งนั้นอาจทับตัวให้ตายได้ หากแต่ผู้ที่ร่างกายแข็งแรงจึงจะสามารถยกของสิ่งนั้นได้อย่างคล่องแคล่ว.

5.สีเขียว หมายถึงอำนาจแห่งจิต ที่ประกอบไปด้วยเมตตาบารมี มีความเย็นกาย เย็นจิต และเป็นจิตที่สามารถสัมผัสกับเหล่าเทพ พรม เทวดาได้ และยังเป็นสีที่แสดงถึง อำนาจ อันลี้ลับ เป็นกระแสไหลเวียนอยู่รอบตัว ก่อให้เกิดความเยือกเย็น แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง ยิ่งสีเขียวเข้มมากเท่าใด ก็ยิ่งส่งผลให้อานุภาพของพลังที่สื่อผ่านจากเพชรนาคา จนเย็นยะเยือกมากเท่านั้น ผู้ที่ได้ครอบครองเพชรพญานาคสีเขียวนั้น จะทำให้เป็นที่เคารพของคนทั่วไป น่าเลื่อมใส น่าเชื่อถือ เนื่องจากเพชรพญานาคสีเขียวนั้น เกิดจากการบำเพ็ญด้านสัจจะบารมี ซึ่งจะเคร่งครัดในวาจาที่เอ่ยไป หรือต้องพูดจริงทำจริง สีเขียวนี้ยังเป็น สีกายทิพย์ของพระอินทร์ ทรงช้างเอราวัณ 3 เศียร ซึ่งพระอินทร์ท่านเป็นใหญ่ในดาวดึงส์  มีฤทธิ์ฤานุภาพ เทวดาองค์อื่นๆ ย่อมเกรงกลัวเป็นเหตุให้ผู้ครอบครองเพชรพญานาคสีเขียว เป็นผู้ที่ผู้อื่นให้ความเคารพ. ในด้านการทำสมาธิ หากผู้ที่ครอบครองเพชรพญานาคสีเขียว มีจิตใจใฝ่ไปทางธรรม ปฏิบัติธรรม ถือศีลอยู่อย่างเสมอ จะช่วยให้เรื่องของสมาธิจิต ทำให้จิตสงบเร็วขึ้น เพียงแค่นำเพชรพญานาคมาวางไว้ในมือ ขณะนั่งสมาธิ ก็ทำให้จิตมีความสงบเยือกเย็นได้โดยง่าย เพชรนาคาสีเขียวยังเป็นอุปกรณ์ ที่จะสื่อไปถึงเทวดา พรม ต่างๆๆได้ง่ายขึ้น ซึ่งหากผู้ครอบครองมีเรื่องใดให้เทวดาช่วยเหลือก็สามารถสื่อสารผ่านเพชรพญานาค ได้โดยการอธิษฐานจิต  ทั้งยังมีอานุภาพในด้านแคล้วคลาด ปลอดภัย ให้กับผู้ครอบครองอีกด้วย สีเขียวนี้ มีทั้งสีเขียวอ่อน สีเขียวตอง และเขียวเข้ม (แบบเขียวไข่กา) ยิ่งสีเขียวเข้มมากเท่าใด ฤทธิ์ฤานุภาพ ก็ยิ่งเข้มข้นมากเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นอิทธิฤทธิ์ หรือปัญญาความรู้ ที่จะได้จากการนั่งสมาธิ อันมีเพชรพญานาค ช่วยทำให้จิตใจสงบได้อย่างรวดเร็ว ผู้ใดได้ครอบครองก็ถือว่าเป็นบุญยิ่ง เพราะมีบารมีทั้งในทางโลกและทางธรรม.

6.สีเหลือง หมายถึงความนุ่มนวล แสดงถึงความมีโชคลาภ ความรุ่งเรือง เสมือนความสว่าง สุกใสของทองคำ ยิ่งสีเหลืองที่สุกใสมาก ก็ยิ่งมีกระแสแห่งโชคลาภ ทรัพย์สินเงินทองมากเท่านั้น และยังเรียกได้ว่าเป็นสีแห่งความสง่าราศี  ซึ่งจะได้รับความช่วยเหลืออนุเคราะห์ ทำให้หน้าที่กิจการ เจริญก้าวหน้าราบรื่นได้ไม่ยาก. เพชรพญานาคสีเหลืองมีตั้งแต่ สีเหลืองอ่อน ไปจนกระทั่งสีคล้ายบุษราคัมเหลืองอัมพัน ซึ่งเป็นสีที่นำโชคนำลาภได้ดี ตามกำลังความเข้มของสี เรียกได้ว่า สีเหลืองยิ่งเข้มมากเท่าใด ยิ่งทำให้เกิดเมตตาในตอนเองมากเท่านั้น สีเหลืองนั้นยังบ่งบอกถึงการบำเพ็ญเพียร ปฏิบัติภาวนา โดยเฉพาะผู้ที่มีไว้ครอบครอง ชอบการปฏิบัติธรรมอยู่เป็นนิจ และชอบช่วยเหลือผู้อื่น เมื่อเรามีเมตตาต่อเขา เขาย่อมเมตตาต่อเรา ดังนั้นเพชรพญานาคสีเหลืองนี้ จึงเหมาะแก่ผู้ที่ต้องการความสำเร็จในงานอย่างราบรื่น ไม่มีอุปสรรคอันใด เงินทองไม่ขาดมือ เพราะมีคนช่วยเหลือเจือจุน ก็ควรบูชาเพชรพญานาคสีเหลืองนี้ แต่มีข้อแม้อยู่ว่า ผู้ที่ได้ครอบครอง จะต้องมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อ ชอบให้ทานตามกำลัง และต้องเป็นผู้ที่อยู่ในศีลในธรรม ยิ่งจะส่งผลทำให้เกิดกระแส แห่งทานบารมีบริสุทธิ์ยิ่ง ซึ่งจะส่งเสริมให้พลังแห่งเพชรพญานาค และองค์เทพที่รักษา ดูแลเพชรพญานาคอยู่ ได้มีกำลังแห่งบุญบารมี เพิ่มมากขึ้น เพื่อคอยช่วยเหลือผู้นั้น ให้สมดั่งปารถนานั้นเอง.

7.สีส้ม หมายถึงพลังที่แกร่ง อันเป็นเกราะแห่งการป้องกันภัยจากศาสตราวุธเป็นพลังที่มีความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญ เปี่ยมไปด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น เป็นกระแสพลังที่ป้องกันและลบสลายอุปสรรค พลังที่ไม่ดีเข้ามากระทบ ผู้ใดก็ตามที่คิดร้ายหรือคิดจะมาเบียดเบียน ซึ่งถือว่าเป็นพลังงานที่ไม่ดี เป็นพลังงานลบ แล้วก็ต้องพ่ายแพ้ตนเอง เนื่องจากมีองค์เทพเทวา ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมรักษาอยู่ เพชรพญานาคสีส้ม เป็นสีแห่งพระบารมี ขององค์พระสยามเทวาธิราช องค์มหาเทพ ที่ดูแลปกปักรักษา คุ้มครอง ประเทศ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จากภัยอันตราย จากศัตรู ผู้ไม่เป็นมิตรที่คิดมาทำย่ำยี แต่ต้องพ่ายแพ้ไปในที่สุด

8.สีชาเป็นสีพิเศษและหาได้ยากยิ่ง ซึ่งหมายถึงสีที่มีพลังอานุภาพในการยับยั้งอารมณ์ที่ขุ่นมัวด้วยกิเลส ส่งผลให้เกิดสติปัญญาให้รู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด เพชรพญานาคสีชานี้เหมาะสำหรับผู้ที่ขาดที่พึ่งพิงทางจิตใจหรือผู้ที่ท้อแท้ในชีวิต นอกจากนี้สีชายังมีอานุภาพทางโชคลาภอีกด้วย

9.สีม่วง หมายถึงพลังอำนาจที่ลึกลับซับซ้อนยากจะหยั่งถึงได้ เป็นพลังงานที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณของโอปปาติกะ ภูตผีปีศาจ ซึ่งจะเกรงกลัวผู้ที่ได้ครอบครองเพชรพญานาคสีม่วง เหมือนมีพลังอันลึกลับจ้องมองอยู่ยิ่งสีที่เข้มจนเกือบดำยิ่งมีอานุภาพแห่งพลังที่ลึกลับมากยิ่งขึ้น เรียกได้ว่าอานุภาพของเพชรพญานาคนี้คือการป้องกันคุณไสย ภูตผีปีศาจที่คิดร้ายให้เสื่อมสลายหายไปและยังเป็นสีที่สามารถดูดซับพลังอำนาจลึกลับทั้งดีและไม่ดีได้ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่เป็นเจ้าของว่าจะใช้ไปในทางใด หากใช้ในทางที่ดีก็จะเกิดกุศลทั้งตัวผู้ครอบครองเองและเทวาผู้ปกปักรักษาเพชรพญานาคนั้น เช่น เมื่อสามารถติดต่อสื่อสารกับวิญญาณเหล่านี้ได้และเมื่อเห็นความทุกข์ของเขาแล้วนั้น สิ่งที่ทำได้คือการอุทิศส่วนกุศลให้เขาไปสู่ภพภูมิที่ดีต่อไป มิต้องมาทนทุกข์เป็นทาสรับใช้ใครคนใดคนหนึ่ง

สำหรับทางในโลกนั้น เพชรพญานาคสีม่วงจะให้คุณทางด้านพลังดูดทรัพย์และมิตรสหาย เพื่อนพ้อง และทำให้ผู้ที่ครอบครองเป็นที่รักของคนรอบข้างอีกด้วย บุคคลที่ครอบครองเพชรนาคาสีม่วงนั้นจะมีลักษณะเป็นคนที่มีพลังลึกลับ สัมผัสที่หก และเป็นคนที่ช่างคิดช่างตรึกตรองเจ้าวางแผน อะหนึ่ง.. ถ้าสัมผัสพิเศษที่ลึกลับที่ผู้นั้นมีอยู่มากเกินควร อาจส่งผลเสียจนทำให้เกิดพลังงานที่ไม่ดีกับตัวเองและผู้อื่นได้ ฉะนั้นบุคคลดังกล่าวนี้ควรอย่างยิ่งที่จะฝึกปฏิบัติจิตให้มีความสงบเยือกเย็นโดยเฉพาะความเมตตาต่อผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือดวงวิญญาณที่เขาสื่อสารได้ แม้ว่าสิ่งนั้นจะคิดทำร้ายหรือถูกส่งมาโดยถูกอำนาจครอบงำก็มิควรใช้พลังที่มีอยู่ไปประหัตประหาร ฟาดฟัน เพราะถือเป็นการเบียดเบียนซึ่งกันและกันและจะทำให้เกิดกรรมกันต่อไปไม่สิ้นสุด นอกจากบุคคลในลักษณะนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องฝึกการเจริญเมตตาแล้ว ก็ควรให้ได้ครบทั้งสี่อย่างคือ พรหมวิหาร4 อันประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ยิ่งหากฝึกการปล่อยวางได้ก็ยิ่งดีเท่านั้น เพราะจะส่งผลให้จิตบริสุทธิ์ ผ่องใส จะทำให้อานุภาพของเพชรนาคาสีม่วงเปล่งประกายออกมาเป็นออร่าหรือรัศมีที่ครอบคลุมทั่วร่างตลอดเวลาเสมือนเกราะแก้วคุ้มครองผู้นั้นให้ปลอดภัย

10.สีม่วงพิเศษ เป็นสีที่มีพลังอำนาจแห่งความลึกลับแห่งจิตวิญาณ โอปาติกะ เช่นเดียวกัน สามารถป้องกันอาถรรพ์ การทำคุณไสย ให้เกิดการสลายเสื่อมอานุภาพ ศัตรู หมู่มาร ไม่กล้าคิดร้าย เนื่องจากมีอานุภาพแห่งพลัง ได้ครอบคลุม มากมาย มหาศาล แต่อานุภาพเพชรพญานาคสีม่วงพิเศษนี้ จะแสดง อิทธิฤทธิ์  ให้ประจักษ์หรือไม่ ต้องขึ้นอยู่กับผู้ที่ครอบครองด้วย ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีศีลธรรม มีจิตใจที่สะอาด หากผู้ที่ครอบครองถือศีลถาวนาอยู่เป็นประจำ อานุภาพพลังของเพชรพญานาค ก็ยิ่งครอบคลุมเป็นรัศมี แผ่ไพศาลได้มากเท่านั้น.

 

  1. สีชมพู หมายถึงสีแห่งเมตามหานิยม มหาเสน่ห์ มีลักษณะของความนุ่มนวลอ่อนโยน เพราะมีแรงดึงดูดด้วยอำนาจเสน่ห์ของเพศตรงข้าม และผู้คนรอบข้าง ซึ่งจะทำให้ผู้คนรอบข้าง เกิดความเมตตาต่อผู้นั้น จนได้รับการช่วยเหลืออย่างน่าอัศจรรย์ หากสีชมพูนั้นมีโทนเข้ม ออกสดใส จะยิ่งมีพลังมหาเสน่ห์ดึงดูด เป็นที่รักที่ปรารถนา ดั่งนางพญาที่สูงศักดิ์.
  2. สีฟ้า หมายถึงผู้ที่มีบุญวาสนา ที่ได้สร้างสมมาในอดีต มีน้ำใจกว้างขวาง ใสสะอาด ดุจแม่น้ำอันกว้างใหญ่ เป็นผู้ที่มีความเคารพนบนอบ การเจรจาก็ช่างลื่นไหลเหมือนสายน้ำ ทำให้การทำธุรกิจ การติดต่อค้าขาย ได้ผลดีจาการเจรจา อีกทั้งยังเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์ ที่เหล่าเทพยาดาดูแล ค้ำชู เดินทางไปไหน จะมีความสบายปลอดภัยฉันนั้น.
  3. สีน้ำเงิน หมายถึงผู้ที่มีอำนาจวาสนา บารมีสูง ทั้งบุญฤทธิ์ อิทธิฤทธิ์ บารมี มีลักษณะของความเป็นผู้นำ มีบารมีน่าเกรงขาม ทั้งทรัพย์สิน บริวารก็มาก สามารถเป็นที่พึ่งพิง แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายได้ เนื่องจากมีพลังปกป้องคุ้มภัย จากภยันอันตราย ได้ทั้ง 8ทิศ ผู้ที่จะได้ครอบครองเพชรพญานาคสีน้ำเงิน ต้องมีบุญวาสนา ที่สั่งสมไว้ตั้งแต่อดีตชาติ ต้องมีคุณธรรมประจำใจ มิฉะนั้นจะเกิดอาถรรพ์แก่ผู้ที่ครอบครองได้ ฉะนั้นสิ่งที่ผู้มีบุญวาสนาได้ครอบครองเพชรพญานาคสีน้ำเงินควรทำคือ การทำจิตใจให้ว่าง จากกิเลส ตัณหา ทำจิตใจให้เป็นธรรมชาติที่สุด.

“เพชรนาคา”นั้นสามารถบ่งบอกลักษณะนิสัยหรือข้อติดขัด(วาระกรรม)ของผู้ที่ครอบเป็นเจ้าของ เพราะธาตุกายสิทธิ์นี้ เมื่อได้เลือกผู้ใดบุคคลใดจะ”เชื่อม”กำลังบารมีซึ่งกันและกันคล้ายดังเป็นดวงจิตเดียวกัน มีพลังอำนาจที่จะบ่งบอกจุดบกพร่องจุดที่จะต้องพัฒนาเพื่อยกระดับภูมิจิตภูมิธรรมและเพื่อแก้ไขสภาวะกรรมที่เป็นอกุศลที่ได้ตามติดมาจากอดีตที่จะส่งผลในชาติปัจจุบันนี้(ไม่เกินกฎแห่งกรรมที่หนัก)   ที่สำคัญเพชรนาคานี้สามารถ”ขยายโตใหญ่และเล็กลงได้ เกิดความขุ่นใสเปลี่ยนสีได้”ตามระดับภูมิจิตภูมิธรรมของผู้ที่ครอบครองประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมแค่ไหน เพชรนาคามีพลังงานของธรรมชาติที่สะสมประมวลธาตุมานานหลายล้านล้านปีประมาณมิได้ ย่อมสามารถที่จะ ”เปิดสภาวะกรรม”ให้รู้ให้เห็นได้และมีพลังที่สามารถลดกระกรรมหนักให้สลายเป็นเบาได้ แต่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสภาวะกฎแห่งกรรมได้ นอกจาก”จิต”ผู้เป็นเจ้าของต้องเป็นผู้พฤติปฏิบัติในแนวทาง” ศีลอริยะมรรค”ก่อกำเนิดพลัง”โลกุตระ”ยกภูมิจิตยกภูมิธรรมให้จากอบายภูมิมีสัตว์และสัตว์เดรัจฉานเป็นการ”อโหสิกรรม”กันไป

คำอัญเชิญพลอยพญานาค

พุทธอัญเชิญ พัดอัญเชิญ เทพที่สิงสถิตในพลอยพญานาคนี้ ข้าพเจ้าขอกล่าวคำบูชาว่า

“นะคะบูชา พัดคะบูชา มะอะอุ นิหิงนะพันเต นะมะ พุทธพันเต”

วิธีบูชาพลอยพญานาค

-บูชาด้วยธูป ๗ ดอก ผลไม้ ๓ ชนิด จัดใส่พาน ทุกวันขึ้น ๑๕  ค่ำ จะเป็นสิริมงคล ถ้าใส่กรอบแขวนคอหรือทำเป็นหัวแหวนพกติดตัวจะแคล้วคลาดปลอดภัย………………………………….

***  ติดต่อเช่าบูชา เพชรพระยานาคได้ที่ !!

อ. วาวา อัจฉริยะเปลี่ยนชีวิต !!
ไอดีไลน์ : vava_um
เบอร์ : 098-979-8838Add Friend

Add Friend

Add Friend
ปรึกษาฟรี!! อ.วาวา โดยตรง โทร.098-979-8838 *** id Line : vava_um หรือ yandechs ***
จำหน่ายเบอร์มงคลรุ่นรวยโครตๆ ออกแบบโลโก้ นามบัตร ดูเลขที่บ้าน เลขทะเบียนรถ ดูฮวงจุ้ย ตั้งศาล-ถอนศาล รับพิธีบวงสรวง
ดูดวงด้วยชื่อหรือลายเซ็นต์ ตรวจสอบชื่อนามสกุล ตรวจสอบลายเซ็นต์ฟรี ตั้งชื่อเด็กเกิดใหม่ เปลี่ยนชื่อ-สกุล รับตั้งชื่อ-นามสกุล บริษัท ห้างร้าน