ออกแบบโลโก้ตามหลักเบญจธาตุ+ญาณสัมผัส อ.กร (ทีมงาน อ.ชะเอม)

ตุลาคม 6, 2014 6:31 am โดย yannazet
0
9695


kbang
คำอธิบาย ตัวอย่างโลโก้ธนาคาร กสิกรไทย คร่าวๆ


ปัจจุบัน การทำโลโก้ที่ดีทำแล้วเฮงทำแล้วรวย กำลังได้รับความนิยมและเป็นที่สนอกสนใจของนักธุรกิจมากขึ้น การออกแบบโลโก้ที่ดีและถูกหลักโหราศาสตร์นั้นไม่ใช่เรื่องยากเราจึงควรให้ ความสนใจไม่ควรมองข้าม เพราะถ้าทำได้ถูกต้องก็จะมีส่วนช่วยทำให้ธุรกิจของเราประสบความสำเร็จได้ดี ยิ่งขึ้น (นัยว่าถ้าทำถูกธาตุถูกดวงชะตาก็จะเป็นพลังส่งเสริมหรือผลักดันให้กิจการ ผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยดี) 

เคล็ดลับหรือหลักการทำ ที่สำคัญประการแรกเลยคือ เราต้องรู้ก่อนว่าเจ้าของกิจการหรือเจ้าของธุรกิจนั้น เป็นคนธาตุอะไร

ขั้นตอนแรกต้องเลือก สีมาทำโลโก้

เจ้าของกิจการธาตุน้ำ โลโก้ควรมีส่วนผสมของ ธาตุดิน +ธาตุทอง+ธาตุน้ำ 
(สีเหลือง + สีขาว + สีน้ำเงินหรือสีม่วง, สีดำ)

เจ้าของกิจการธาตุไม้ โลโก้ควรมีส่วนผสมของ ธาตุดิน+ธาตุทอง+ธาตุน้ำ+ธาตุไม้ 
(สีเหลือง + สีขาว + สีฟ้า + สีเขียว)

เจ้าของกิจการธาตุไฟ โลโก้ควรมีส่วนผสมของ ธาตุทอง+ธาตุน้ำ+ธาตุไม้+ธาตุไฟ 
(สีขาว + สีฟ้า + สีเขียว + สีแดง)

เจ้าของกิจการธาตุดิน โลโก้ควรมีส่วนผสมของ ธาตุน้ำ+ธาตุไม้+ธาตุไฟ+ธาตุดิน 
(สีฟ้า + สีเขียว + สีแดง + สีเหลือง)

เจ้าของกิจการธาตุทอง โลโก้ควรมีส่วนผสมของ ธาตุไม้+ธาตุไฟ+ธาตุดิน+ธาตุทอง 
(สีเขียว + สีแดง + สีเหลือง + สีขาว) 


:::::::::::::::::::::::::::::::::::
เริ่มสนุก เลยไปหาตัวอย่างการวิเคราะห์ โลโก้ธนาคารกสิกรไทยมาให้ดูค่ะ


ความหมายของตราสัญลักษณ์รวงข้าว มาจากเว็บกสิกรไทย(ข้อมูลส่วนที่1) มีดังนี้
วงกลม
* แสดงถึงความสมดุลและสมบูรณ์ ซึ่งแทนความไม่สิ้นสุด ก่อให้เกิดพลังความสามัคคี กลมเกลียวเงินไม่รั่วไหล สามารถแก้ไขอุปสรรคทั้งมวล

รวง ข้าว
* เป็นธาตุไม้แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง

คลื่น
* เปรียบเสมือนน้ำ ซึ่งบำรุงต้นข้าว ส่งเสริมให้อุดมสมบูรณ์ เจริญเติบโตยิ่งขึ้น และน้ำ หมายถึง เงิน ลายเส้น 6 เส้น เลข 6 คือ ดาวศุกร์ ซึ่งเป็นดาวเงิน สอดคล้องกับธุรกิจธนาคาร

สี
สีเขียว หมายถึงธาตุไม้เป็นสีที่เหมาะสมเนื่องจากปีที่ก่อตั้งธนาคารเป็นธาตุไม้
สี เทา เป็นสีของธาตุน้ำ สีเข้ม เสมือนน้ำลึก หมายถึงเงินทองหนาแน่นเป็นปึกแผ่น
สีแดง หมายถึง ธาตุไฟ ซึ่งสอดคล้อง สมดุลกับธาตุน้ำและธาตุไม้
ความ หมายโดยรวม
สรุปโดยรวมว่า ธาตุน้ำก่อให้เกิดธาตุไม้ และธาตุไม้ก่อให้เกิดธาตุไฟ เป็นการผสมธาตุที่กลมกลืนสมดุล ก่อให้เกิดสิริมงคลและความก้าวหน้า
ที่มา : https://www.kasikornbank.com

แต่เมื่อนำห

ลักฮวงจุ้ยมาด้วยแล้ว เกจิอาจารย์วิเคราะห์ไว้ดังนี้(ข้อมูลส่วนที่สอง)
ถ้าจะกล่าวอ้างความเป็นฮวงจุ้ย ต้อง มีความเข้าใจและเลือกใช้ให้ถูกต้อง ไม่เช่นนั้นจะเกิดความขัดแย้งกันเองในโลโก้ ดังนี้

ข้อมูล 2.1 ที่ได้วิเคราะห์ไว้ว่า วงกลมสีแดง เป็นพระอาทิตย์ธาตุไฟ แสดงถึงพลังที่สว่างไสว ความอบอุ่น แสงสว่างในเริ่มต้น พลังและความหวัง วงกลมถือเป็นธาตุทอง เพราะเป็นโลโก้ของธนาคารที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องเงินๆ ทองๆ จำเป็นต้องออกแบบธาตุทองให้ชัดเจน

เกจิอาจารย์ :- วงกลม คือธาตุทองนั้นถูกต้อง แต่การนำไปประสมประสานกับสีแดง ตามหลักฮวงจุ้ยก็คือธาตุไฟ-ทอง ทำให้ เกิดการข่มพิฆาตกัน การข่มพิฆาตกันคือความสูญเสีย หรือการแปรเปลี่ยน ไม่ใช่ความกลมเกลียวสามัคคีอย่างที่อธิบายความ เพราะความสามัคคีทางฮวงจุ้ยคือธาตุดิน ไม่ใช่ธาตุทอง อีกทั้งสีแดงในเส้นวงกลมก็ไม่ใช่ธาตุไฟพระอาทิตย์ ซึ่งในทางฮวงจุ้ย ยังมีกฎในการพิจารณาคุณสมบัติของสีและธาตุ ที่จะบอกความดีเสีย ไม่ใข่เพียงคุณใส่สีแดงแล้วคือคำตอบ สุดท้าย

การอธิบายลักษณะ ถ้าจะอธิบายเฉพาะ ความหมายที่เกี่ยวกับสีล่ะก้อไม่ผิด แต่เมื่อถูกนำมารวมกันหรือประกอบกัน จะให้ความหมายที่แปรเปลี่ยนไป ฮวงจุ้ยไม่ใช่การอธิบายในลักษณะ เชิงเดี่ยว แต่เป็นเรื่ององค์รวมที่ ประกอบกันทั้งหมดข้อมูล 2.2 ที่ได้วิเคราะห์ไว้ว่า พื้น สีขาวในวงกลมคือธาตุดิน แสดงถึงความมั่นคง ลงหลักปักฐานไปแล้วก็ขอให้มีความมั่นคง ให้ธนาคารกสิกรไทยเป็นสถาบันที่อยู่คู่กับคนไทยอย่างแท้จริง ต้นข้าวสีเขียว คือ ธาตุไม้ เป็นธาตุแห่งความอุดมสมบูรณ์

เกจิอาจารย์ :- พื้นขาวในวงกลมคือธาตุทอง ไม่ใช่ ธาตุดิน ซึ่งหากเป็นผู้ที่เข้าใจเรื่องธาตุจะต้องทราบว่าไม่ใช่ธาตุดิน ถ้าเข้าใจผิดความหมายจะเปลี่ยนทันที และ ธาตุที่จะให้ความมั่นคงคือธาตุดิน รูปทรงคือสีเหลี่ยม สีคือสีเหลืองไม่ใช่สีขาว เมื่อเป็นเช่นนั้น ความหมายจะเปลี่ยนไปดังนี้ ต้นข้าวสีเขียว เป็นธาตุไม้ อยู่ภายใต้วงกลมธาตุทอง เท่ากับธาตุทองพิฆาตธาตุไม้ เมื่อมีสีแดงมาผสมก็เท่ากับธาตุไม้ ถูกธาตุทองและธาตุไฟพิฆาตตามหลักของเบญจธาตุ ผู้ที่เรียนฮวงจุ้ยคงจะทราบว่า มันจะส่งผลดีหรือร้ายต่อกันอย่่างไร?

สำหรับต้นข้าวสีเขียว คือธาตุไม้ เป็น ธาตุแห่งความอุดมสมบูรณ์นั้นถูกต้อง แต่ ข้อที่ 1. บอกว่าวงกลมแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ จึงไม่ถูกต้อง อีกทั้งเมื่อต้นข้าวสีเขียวอยู่ในวงกลมสีแดงก็ไม่เหมาะนัก

ข้อมูล 2.3 ที่วิเคราะห์ไว้ว่า ธาตุน้ำ เป็น รูปคลื่นอยู่ใต้ต้นข้าว ทำไมคลื่นต้องมี 6 เส้น นั่นเป็นเพราะในโหรศาสตร์ไทยเลข 6 เป็นตัวแทนของ ?ดาวศุกร์? ธาตุน้ำ ความหมายของดาวศุกร์ เป็นดาวที่เกี่ยวกับความรัก เสน่หา การเงิน เลยเป็นที่มาของคลื่น 6 เส้น

เกจิอาจารย์ :- ในข้อนี้รูป คลื่นเป็นธาตุน้ำ ในทางฮวงจุ้ยนั้น ถูกต้องไม่ผิด และ ไม่ได้จำเป็นด้วยว่าต้องมีกี่เส้น เพราะฮวงจุ้ยดูองค์รวม แต่ที่ผู้เขียนไม่เข้าใจและทำให้มี ข้อสงสัยว่า “โลโก้…กสิกรไทย” เป็นโลโก้ฮวงจุ้ยแน่หรือ? ก็เพราะว่า 

เรื่องการใช้ดวงดาว

โหราศาสตร์ไทยมาผสม ก็ไม่ใช่หลักการของฮวงจุ้ยอย่างแน่นอน 
ไม่ใช่เพราะว่าฮวงจุ้ยดีกว่าหรือโหราศาสตร์ดีกว่าน่ะครับ 
แต่ทุกศาสตร์ต่างมีหลักการและหลักในการใช้วิชาที่แตกต่างกัน 
จะใช้วิชาต่างๆ ได้ดีหรือไม่ดี ใช้ไปแล้วผิดหรือถูก 
อยู่ที่ความสามารถของคนใช้วิชา…ว่าเข้าใจในหลักวิชานั้นๆ จริง หรือจะมั่วเพื่อเอาใจลูกค้า(แต่กลัวจะออกแนวมั่วกับลูกค้า มากกว่า) 

เพราะถ้าไม่เข้าใจในหลักวิชาที่ใช้อย่างแท้จริง ความ ไม่เข้ากันก็จะก่อให้เกิดปัญหาขึ้น ดังนี้…นั่นคือ! จริงอยู่ที่ว่าเจ้าดาวศุกร์ในทางโหราศาสตร์คือ เลข 6 
และยังเกี่ยวข้องกับเงินทอง 

แต่การจะนำดวงดาวทางโหราศาสตร์มาใช้ จะใช้เพียงดวงดาวอย่างเดียวโดยไม่ดูตัวตั้งต้นไม่ได้ นั่นคือองค์กรของที่นี่ “ธนาคารกสิกรไทย” อย่างหลากหลายเพิ่มมากขึ้น แต่ฮวงจุ้ยไม่ใช่เพียงเรื่องของ น้ำ ไม้ ไฟ ดิน ทอง สีสันหรือรูปทรงแล้วคือฮวงจุ้ย 

หากเป็นเช่นนั้น นักออกแบบที่สนใจฮวงจุ้ยกำลังเข้าใจผิด เบญจธาตุที่กล่าวถึงเหล่านนี้เป็นพื้นฐานเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงขัดแย้งทางด้านต่างวิชากัน แม้แต่ในทางด้านวิชาโหราศาสตร์เอง ก็เสียหายอย่างมากหากยึดถือว่าคลื่นน้ำเป็นดาวศุกร์(๖) เสียอย่างไร? เดี๋ยวจะบอกในข้อมูลถัดไป


ดังนั้น เมื่อคุณจะใช้วิชาโหราศาสตร์ ก็ต้องหัน มาดูว่าธนาคารกสิกรไทยเป็นดาวอะไร ซึ่งกสิกรไทยก็คือดาวเสาร์ ดาวเสาร์(๗) ทางโหราศาสตร์คือหมายเลข 7 เมื่อคุณนำดาวศุกร์หมายเลข 6 มาใช้ เท่ากับได้นำดาวคู่ศัตรูทางโหราศาสตร์มาวางไว้กับธุรกิจองค์กรแห่งนี้ แล้วนี่แหละปัญหาเท่ากับ ธนาคารกสิกรไทยแห่งนี้ได้คู่ ๖ ๗ เข้าเต็มๆ ดาวคู่นี้คนเรียนโหราศาสตร์คงรู้(อีกล่ะ!) ว่าส่งผลอย่างไร ซึ่งในข้อ 1. ที่เว้นคำตอบไว้…นี่ก็คือคำตอบเดียวกัน นี่แหละที่ผู้เขียนตั้งข้อสงสัยว่า เป็นโลโก้ฮวงจุ้ยจริงหรือ? เพราะการอธิบายความหมายต่างๆ ในตัวโลโก้ ดูแล้วมันขัดแย้งกันหมดทุกวิชา ทั้งทางโหราศาสตร์และฮวงจุ้ย

การ อธิบายความหมายโลโก้กสิกรไทยนี้ ได้ใช้หลักเกณฑ์ของ “เบญจ ธาตุ” 
ทางฮวงจุ้ยเพียงอย่างเดียวล้วนๆ ยังไม่เข้าปัจจัยองค์กร ปัจจัยบุคคล อื่นๆ 
ที่จะต้องนำมาวิเคราะห์ทั้่งหมด เพื่อให้เกิดการสอดคล้องต้องกันตามหลักของฮวงจุ้ยจริงๆ เพราะอย่างที่บอกฮวงจุ้ยโลโก้…ไม่ใช่เพียงแค่ออกแบบโลโก้ให้มีน้ำ ไม้ ไฟ ดิน ทองแล้ว
คือฮวงจุ้ย ฮวงจุ้ยเป็นเรื่ององค์รวมทั้งหมดที่เกี่ยวกับองค์กร สถานที่ ลักษณะธุรกิจขององค์กร บุคคลที่บริหารบริหารองค์กร ซึ่งจะเห็นว่าไม่ง่ายนัก

เป็นอย่างไรบ้างครับ ฮวงจุ้ยกับการออกแบบโลโก้ ความซับซ้อนและความลึกซึ้งที่มีธาตุเป็นตัววิเคราะห์ คงทำให้ผู้ที่สนใจได้เข้าใจว่า ฮวงจุ้ยโลโก้ไม่ใช่เพียงแค่คุณใช้สีนั้น เพราะ สีนั้นจะให้ความหมายอย่างนั้นอย่างนี้ แต่สิ่งที่สื่ออยู่ในโลโก้ต้องสอดคล้อง อย่างถูกต้องด้วย
*** และนอกจากนี้ ทางอาจารย์ผู้ออกแบบโลโก้ ชื่อว่า อาจารย์ กร ( ทีมงาน อาจารย์ ชะเอม )
ซึ]]
>
Add Friend

Add Friend

Add Friend
ปรึกษาฟรี!! อ.วาวา โดยตรง โทร.098-979-8838 *** id Line : vava_um หรือ yandechs ***
จำหน่ายเบอร์มงคลรุ่นรวยโครตๆ ออกแบบโลโก้ นามบัตร ดูเลขที่บ้าน เลขทะเบียนรถ ดูฮวงจุ้ย ตั้งศาล-ถอนศาล รับพิธีบวงสรวง
ดูดวงด้วยชื่อหรือลายเซ็นต์ ตรวจสอบชื่อนามสกุล ตรวจสอบลายเซ็นต์ฟรี ตั้งชื่อเด็กเกิดใหม่ เปลี่ยนชื่อ-สกุล รับตั้งชื่อ-นามสกุล บริษัท ห้างร้าน