เลขศาสตร์การตั้งชื่อ

ตุลาคม 6, 2014 4:52 am โดย yannazet
0
5556

“เลขศาสตร์” เป็นศาสตร์ว่าด้วยตัวเลขที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพราะสามารถนำไปปรับใช้กับเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราได้ เช่น เลขทะเบียนรถ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น และรวมถึงการตั้งชื่อ ที่มีการถอดค่าตัวอักษรออกมาเป็นตัวเลขตามค่ากำลังดาว ดังนี้


ในการคำนวณนั้นให้นำตัวอักษรในชื่อ และนามสกุลแตกออกเป็นอักษร โดยคำนวณแยกกันนะครับ จากนั้นจึงนำค่าที่ได้มารวมกันอีกครั้งจะได้ค่ากำลังดาว ๓ ส่วน คือ ๑.ค่ากำลังดาวของชื่อตัว ๒.ค่ากำลังดาวของนามสกุล และ๓.ผลรวมค่ากำลังดาวของชื่อตัว และนามสกุล 

หากผลรวมที่ได้มีค่ามากกว่า ๑๐๐ ขึ้นไป ให้คำนวณดังนี้
๑. ถ้าเลขตั้งแต่ ๑๐๑ – ๑๐๙ ให้ตัดเลบ ๐ ตรงกลางออก แล้วอ่านเฉพาะเลขตัวหน้า และเลขตัวหลัง เช่น เลข ๑๐๔ ได้ค่ากำลังดาวเท่ากับ ๑๔  เลข ๑๐๙ ได้ค่ากำลังดาวเท่ากับ ๑๙ เป็นต้น
๒. ถ้าเลขตั้งแต่ ๑๑๐ ขึ้นไป ให้อ่านเฉพาะ ๒ ตัวท้าย เช่น เลข ๑๑๕ ได้ค่ากำลังดาวเท่ากับ ๑๕ เลข ๑๒๔ ได้ค่ากำลังดาวเท่ากับ ๒๔ เป็นต้น

ตัวอย่าง

ปิยปราชญ์   = ป + -ิ + ย + ป + ร + า + ช + ญ + -์
    = ๒ + ๔ + ๘ + ๒ + ๔ + ๑ + ๒ + ๔ + ๙
    = ๓๖

วัจนะประสิทธิ์   = ว + -ั + จ + น + -ะ + ป + ร + ะ + ส + -ิ + ท + ธ + -ิ + -์
    = ๖ + ๔ + ๖ + ๕ + ๔ + ๒ + ๔ + ๔ + ๗ + ๔ + ๑ + ๔ + ๔ + ๙
    = ๖๔

ปิยปราชญ์ วัจนะประสิทธิ์   = ๓๖ + ๖๔
    = ๑๐๐

ในการอ่านค่าที่ได้จากการคำนวณตามหลักเลขศาสตร์นั้นให้แบ่งออกเป็น ๓ ส่วนเช่นเดียวกัน โดยมีอิทธิพลแตกต่างกัน ดังนี้ 

ชื่อตัว   มีอิทธิพล 40%   บ่งบอกพื้นดวงชะตา นิสัยใจคอ และโชควาสนา
นามสกุล   มีอิทธิพล 20%   บ่งบอกพื้นฐานวงศ์ตระกูล ทุนทรัพย์ กรรมเก่า
ชื่อตัว + นามสกุล   มีอิทธิพล 40%   บ่งบอกภาพรวมของชีวิต สุขทุกข์ ลาภยศ การงาน

ดังนั้นในการอ่านค่ากำลังดาวจากหลักเลขศาสตร์จำเป็นต้องพิจารณาถึงค่ากำลังดาวของชื่อตัว และผลรวมค่ากำลังดาวของชื่อตัว และนามสกุลเป็นสำคัญ หากพบว่าค่ากำลังดาวที่ได้นั้นเป็นเลขดีแต่มีส่วนเสียเพียงเล็กน้อย ก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อให้ยุ่งยาก ให้เลือกปรับแก้ไขที่ตนเอง และวิถีการดำเนินชีวิตก็เป็นพอครับ จุดสำคัญควรระวังเลขที่อันตราย มีผลทำให้เกิดอุบัติเหตุ และเคราะห์ภัยร้ายแรงมากกว่า เช่น เลข ๒๗ ๒๙ ๓๐ เป็นต้น 

เลขศาสตร์เป็นศาสตร์เบื้องต้นที่สะดวกต่อการคำนวณ มีความแม่นยำสูง สามารถใช้เสริมในการตั้งชื่อได้เป็นอย่างดีครับ คุณสามารถตรวจสอบชื่อ – นามสกุลของคุณว่าถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์หรือไม่ได้ที่ วิเคราะห์ชื่อ – นามสกุล

“ความสำเร็จของชีวิต เป็นอิทธิพลมาจาก 4 ส่วน คือ ดวงชะตา ฮวงจุ้ย คุณธรรม และลิขิตฟ้า”

n01
Add Friend

Add Friend

Add Friend
ปรึกษาฟรี!! อ.วาวา โดยตรง โทร.098-979-8838 *** id Line : vava_um หรือ yandechs ***
จำหน่ายเบอร์มงคลรุ่นรวยโครตๆ ออกแบบโลโก้ นามบัตร ดูเลขที่บ้าน เลขทะเบียนรถ ดูฮวงจุ้ย ตั้งศาล-ถอนศาล รับพิธีบวงสรวง
ดูดวงด้วยชื่อหรือลายเซ็นต์ ตรวจสอบชื่อนามสกุล ตรวจสอบลายเซ็นต์ฟรี ตั้งชื่อเด็กเกิดใหม่ เปลี่ยนชื่อ-สกุล รับตั้งชื่อ-นามสกุล บริษัท ห้างร้าน