หลักเกณฑ์การจองหมายเลขทะเบียนรถ

ตุลาคม 6, 2014 7:33 am โดย yannazet
0
5027

hx85a

1. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นเจ้าของรถที่จดทะเบียน หรือผู้เช่าซื้อรถ เท่านั้น
1.1 กรณีรถจดทะเบียนใหม่ 
– บัตรประชาชนฉบับจริง (พร้อมสำเนา)
– ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง ระบุเลขเครื่องยนต์ เลขตัวรถ (พร้อมสำเนา)
หรือใบส่งมอบรถฉบับจริง ระบุเลขเครื่องยนต์ เลขตัวรถ (พร้อมสำเนา)
หรือสมุดคู่มือรับประกันรถ (BOOK SERVICE) ฉบับจริง (พร้อมสำเนา)
หรือสัญญาเช่าซื้อฉบับจริง (พร้อมสำเนา)
หรือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ฉบับจริง (พร้อมสำเนา)

1.2 กรณีรถที่จดทะเบียนแล้ว 
– บัตรประชาชนฉบับจริง (พร้อมสำเนา)
– สมุดคู่มือทะเบียนรถฉบับจริง (พร้อมสำเนา)
หรือสัญญาเช่าซื้อฉบับจริง (พร้อมสำเนา)
1.3 กรณีรถย้ายมาจากต่างจังหวัด เข้ามาใช้งานในกรุงเทพฯ และโอนกรรมสิทธิ์ ต้องดำเนินการย้ายรถออกจากต่างจังหวัดมาแล้ว 
– บัตรประชาชนฉบับจริง (พร้อมสำเนา)
– สมุดคู่มือทะเบียนรถฉบับจริง (พร้อมสำเนา)
– นำรถเข้าตรวจสภาพ ณ อาคาร 4 กรมการขนส่งทางบก
– แนบผลรับรองการตรวจสภาพรถ พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ฉบับจริง (พร้อมสำเนา)
2. นิติบุคคล ผู้ขอต้องเป็นกรรมการบริษัท ที่มีอำนาจลงนาม
หลักเกณฑ์ตาม ข้อ1.
สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ และสำเนาบัตรประชาชน
กรณีมอบอำนาจ ผู้รับมอบต้องเป็นพนักงานบริษัท แนบสำเนาบัตรประชาชน
และหนังสือรับรองการทำงาน
3. ไม่สามารถจองเลขใหม่ได้ จนกว่าเลขที่จองไว้นั้นจดทะเบียนไปแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

4. จองหมายเลขทะเบียนรถมากกว่า 1 คัน ต้องแนบหลักฐานตามหลักเกณฑ์ทุกคัน

5. เลขทะเบียนที่จองแล้ว ห้ามเปลี่ยนเลข หรือโอนสิทธิ์เปลี่ยนชื่อ หรือยกเลิก ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

6. เมื่อรับทราบหมายเลขทะเบียนแล้ว ต้องดำเนินการจดทะเบียนภายใน 60 วัน หากไม่มาดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลา ยินยอมให้นำหมายเลขทะเบียนที่ได้รับจัดให้กับผู้อื่นรายต่อไป

7. หากมีข้อผิดพลาดในการจอง ไม่ว่ากรณีใด ๆ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปลี่ยนหมวดอักษรให้ใหม่
และจะแจ้งให้ทราบ
Add Friend

Add Friend

Add Friend
ปรึกษาฟรี!! อ.วาวา โดยตรง โทร.098-979-8838 *** id Line : vava_um หรือ yandechs ***
จำหน่ายเบอร์มงคลรุ่นรวยโครตๆ ออกแบบโลโก้ นามบัตร ดูเลขที่บ้าน เลขทะเบียนรถ ดูฮวงจุ้ย ตั้งศาล-ถอนศาล รับพิธีบวงสรวง
ดูดวงด้วยชื่อหรือลายเซ็นต์ ตรวจสอบชื่อนามสกุล ตรวจสอบลายเซ็นต์ฟรี ตั้งชื่อเด็กเกิดใหม่ เปลี่ยนชื่อ-สกุล รับตั้งชื่อ-นามสกุล บริษัท ห้างร้าน